Något utöver det vanliga

16 maj, 2018

Strandbjörket visade sig från sin allra bästa sida, då zontävlingen i Elite Hotels Next Generation Cup, efterföjljaren till klassiska Kalle Anka Cup, genomfördes. I en i övrigt tennismässigt inte alltför upphetsande tillställning presenterade sig en liten solstråle, som gick rakt in i ett luttrat tennishjärta.

Leilani Stephanov heter en osedvanligt talangfull 11-åring, som tävlade under klubbadressen Växjö TS. När jag såg hennes agerande på banan gick tankarna osökt bortåt 45 år tillbaka i tiden.

Då arrangerade VTS Junior-DM för Småland, och en liten exceptionellt bollbegåvad 10-åring kom in till stan från Torpsbruk och tog över hela föreställningen. Det var förstås Mats Wilander.

Precis som Mats visade Leilani kvalitéer långt utöver det vanliga. Forehanden är tekniskt i det närmaste perfekt och har, åldern till trots, ett klipp, som snabbt öppnar upp banan. Backhand och serve är inte långt efter..Fotarbetet är föredömligt. Kort sagt, i den lilla kroppen finns det mesta för att skapa något stort. Att dessutom vara vänsterhänt är ingen nackdel i tennis.

Så här långt har Leilani synts bara sporadiskt i Växjö. Hur framtiden kommer att gestalta sig är ovisst. Föräldrarna, som är av bulgarisk börd, har viss anknytning till Växjö. Dessutom finns en koppling till Hawaii.. Kosmopolitiskt så det förslår alltså.

Annonser

VTS-are kvalade in i Kalmar

13 maj, 2018

Fyra VTS-are kvalade i vårens första svenska Futuretävling i Karlskrona. Det gick så där.  Robin Thour var den ende i kvartetten, som gick in i huvudtävlingen.

Adam Heinonen visade emellertid att något var på gång, då han pressade erfarne Morgan Johansson till tre hårda set. Belöningen kom nu i helgen i Kalmar, där samma fyra VTS-are försökte igen.

Adam förvaltade en bra lottning på bästa sätt. Genom finalvinst mot Almir Nokic Åby tog sig 16-åringen in i huvudtävlingen, där han får sällskap av Robin.

Robin hade en tuff lottning med duktige Åhussonen Christian Samuelsson i öppningsronden. Platsen i huvudtävlingen grejades efter finalvinst mot Jesper Klöv Nilsson KLTK.

VTS-duon i huvudtävlingen var nära att bli en trio. Daniel Svensson finalföll mot Eric Ahren Moonga KLTK i tre set.

Lycka till i huvudtävlingen, Robin och Adam!


Sicken motivering!

7 maj, 2018

Kan en trafikfarlig parkeringssituation vara skäl till att hålla hastigheten nere? Ja, det menar Tekniska nämnden i Växjö!

Nämnden har fattat beslut med anledning av den skrivelse, som VTS lämnat in rörande trafiksituationen på Värendsgatan utanför Strandbjörkshallen. VTS hade begärt återgång till P-förbud, men nämnden begränsade sig till att öppna en av/påstigningsplats framför entrén till hallen. Motiveringen i protokollet lyder så här:

”Vi ser inget behovet av att återinföra parkeringsförbudet eftersom det skulle främja en högre hastighet på gatan. Vi föreslår istället att införa en på/avstigningsplats för att underlätta angöringen till hallen utmed gatan vid Strandbjörkshallens entré. Denna reglering kommer även att underlätta passagen över gatan för tennisungdomarna.”

Visst, för hög hastighet på Värendsgatan har varit ett problem, som vi tidigare påtalat. Vi har vädjat om både gupp/farthinder och övergångsställe men dessvärre inte blivit bönhörda. Det är väl denna typ av åtgärder, som skall tillgripas, om man vill komma tillrätta med för höga hastigheter. Att ersätta en trafikfara med en annan löser inga problem.

På/avlastningsplatsen är naturligtvis bättre än ingen åtgärd alls. Fortfarande är utfarten från den södra parkeringsplatsen, där sikten är obefintlig, lämnad utan åtgärd, såvida inte zonen sträcker sig förbi utfarten. Dagligen rapporterar VTS-medlemmar om tillbud, då de skall lämna hallen.


Omtänk önskvärt

29 april, 2018
  • Friplatser/Wild cards
  • Betydelselösa matcher

Avsomnade Kalle Anka Cup hade ett upplägg, som var genialt och anpassat för sin tids distriktsorganisation. Den nuvarande Elite Next Generation Cup har inte många likheter med sitt anrika ursprung, och är bl a behäftad med tvivelaktigheter som de ovan nämnda.

För svensk juniortennis skulle det vara av stort värde, att ta ett samlat grepp om tävlingens framtida utformning. Ett bärande inslag bör enligt min uppfattning vara, att strikt återgå till ursprungsupplägget med stegvis kvalificering till Sverigefinalen utan genvägar.

Ett sätt att komma närmare grundidén skulle kunna vara, att dela upp de stora regionerna. Om t ex Syd, Väst, Stockholm, Göteborg och endera av Öst och Mitt klyvs i två delar, kommer man upp i 12 regionslag i Sverigefinalen

Formatet på Sverigefinalen – singel och mixed dubbel – kan vara inledande poolspel i fyra tre-grupper åtföljt av semifinaler och finaler. Komplettering med tröstspel kan förstås göras.

I den stora tennisvärlden är man på väg att modernisera Davis Cup – på gott och ont. I Sverige är det dags att göra Elite Hotels Next Generation Cup till en tävling i tiden och hela vägen, helst från klubbnivå.


Dystra siffror

22 april, 2018

Är förhållandet specifikt för det sydöstra hörnet av Region Syd, eller är det generellt? Med anledning av den förestående zontävlingen i Elite Hotels Next Generation Cup i Strandbjörket har jag tittat lite närmare på deltagarsiffrorna över åren.

2011 var det sista året under tävlingsnamnet Kalle Anka Cup. Då var uppslutningen i Växjö runt 110 spelare. Till skillnad mot idag spelades 9-årsklasser, som samlade drygt 10-talet spelare, d v s jämförelsesiffran är cirka 90 spelare.

Sedan dess har siffrorna pekat åt fel håll i vårt område, Kronoberg, Blekinge och södra Kalmar län. Årets antal är blygsamma 44, d v s mer än halvering av siffran från 2011, dock en förbättring med en (1) spelare jämfört med i fjol. 2011 var antalet VTS-spelare 47, alltså fler än i hela årets tävling. 2011 fanns drygt halvdussinet spelare från både Älmhult och Ljungby, idag inte en enda.

Vad beror denna dystra utveckling på? Den organiserade idrotten tappar visserligen ungdomar men inte i första hand i de aktuella åldrarna och inte i den utsträckning som i det aktuella fallet. Är vi undantaget, eller är bilden liknande på andra håll?

Kalle Anka Cup var länge en högstatustävling med bl a synnerligen påkostad Sverigefinal i Båstad. Idag känns den mer som en i mängden i det rikhaltiga tävlingsutbudet.

Det borde vara dags, att göra lite statussortering. Elite Next Generation Cup bör ligga på toppnivå tillsammans med SM,Båstad och SALK Open, en statusmarkering som bör märkas även på nivåerna under Sverigefinalen.


”Rycket” har blivit succé

15 april, 2018

De s k Rycktävlingarna, som vi drog igång i julas, har blivit succé pyramidale. Deltagarantalet har stadigt ökat och är nu nära att slå i taket.

”Aprilrycket”, den tredje tävlingen i ordningen, samlade drygt 100 spelare, om man räknar in ett knappt 20-tal vuxendamer, som hade en något speciell variant under Ulrika Bergmans ledning.

Upplägget har finslipats under resans gång och är fortfarande inte helt perfekt. Det viktiga är, att alla, som har prövat på den nya varianten, verkar helnöjda. Intensivt spel under given tidsram mot varierat motstånd är tilltalande.

Speciellt positivt är, att precis alla kategorier av spelare, inklusive våra bästa, möter upp. Finalen i herrarnas A-klass vanns t ex av Robin Thour över Pontus Norberg. Glädjande var också, att det nu blev en hyfsat stor damklass, där ”Steffie” Thour stod som vinnare.

Extra roligt på damsidan var, att Emelie Bäcklund-Andersson, t h om ”Steffie” på bilden, svarade för ”Steffies” finalmotstånd. Emelie, som sedan ett drygt år tillbaka ingår i VTS-styrelsen, var på sin tid framgångsrik VTS-junior, bl a ingående i det enda VTS-lag, som vunnit Lag-SM för 18-åringar.

Emil Holmgren jobbar intensivt med rycktävlingarna. Inte bara marknadsföringen och tävlingsorganisationen bär Emils signum. Han har också knutit Elite Hotels som sponsor.

 


Risken är akut

24 mars, 2018

– Målet är att drifta en funktionell stad, lätta på trycket och få fler p-platser i omlopp. Vi har fått önskad effekt, säger Per-Olof Löfberg.

Vad menar han egentligen, trafikplaneringschefen i Växjö? Uttalandet var ett av flera mer eller mindre svårförståeliga i ett stort Smp-repöortage om den kaotiska parkeringssituationen i Växjö. Utanför Strandbjörkshallen är inte en enda parkeringsplats i omlopp under normal arbetstid.

Risken är överhängande, att en allvarlig olycka inträffar innan testet att finna gränsen för, hur långt gratisparkerarna är beredda att gå, är klart. Utanför Strandbjörkshallen är den  akut.

Häromdagen skulle jag ta mig ut från parkeringsplatsen söder om hallen. Som vanligt var sikten helt skymd av raden av tätt parkerade bilar på ömse sidor om utfarten. Det är rena chansningen att ta sig ut i körbanan.

Jag smög mig ut med nosen norrut och lyckligtvis var det fritt åt båda håll. Väl ute körfältet dök en fet BMW upp i höjd med bana 1 i Strandbjörket. Vederbörande hade alltså väjningsplikt men struntade blankt i det.

I höjd med hallens entré närmade vi oss varandra front mot front. Min enda chans var, att styra upp min lilla Skoda på trottoaren. Tack och lov hade det mesta av snödrivorna smält, och ingen fotgängare fanns i närheten.

Hur länge skall kommunens livsfarliga experimenterande med parkeringsproblemen fortgå? Utanför Strandbjörkshallen är åtgärden självklar. Sätt upp förbudsskylten igen! För merparten av gratisparkerarna finns plats på den avgiftsbelagda parkeringen norr om hallen.