Sicken motivering!

7 maj, 2018

Kan en trafikfarlig parkeringssituation vara skäl till att hålla hastigheten nere? Ja, det menar Tekniska nämnden i Växjö!

Nämnden har fattat beslut med anledning av den skrivelse, som VTS lämnat in rörande trafiksituationen på Värendsgatan utanför Strandbjörkshallen. VTS hade begärt återgång till P-förbud, men nämnden begränsade sig till att öppna en av/påstigningsplats framför entrén till hallen. Motiveringen i protokollet lyder så här:

”Vi ser inget behovet av att återinföra parkeringsförbudet eftersom det skulle främja en högre hastighet på gatan. Vi föreslår istället att införa en på/avstigningsplats för att underlätta angöringen till hallen utmed gatan vid Strandbjörkshallens entré. Denna reglering kommer även att underlätta passagen över gatan för tennisungdomarna.”

Visst, för hög hastighet på Värendsgatan har varit ett problem, som vi tidigare påtalat. Vi har vädjat om både gupp/farthinder och övergångsställe men dessvärre inte blivit bönhörda. Det är väl denna typ av åtgärder, som skall tillgripas, om man vill komma tillrätta med för höga hastigheter. Att ersätta en trafikfara med en annan löser inga problem.

På/avlastningsplatsen är naturligtvis bättre än ingen åtgärd alls. Fortfarande är utfarten från den södra parkeringsplatsen, där sikten är obefintlig, lämnad utan åtgärd, såvida inte zonen sträcker sig förbi utfarten. Dagligen rapporterar VTS-medlemmar om tillbud, då de skall lämna hallen.


Risken är akut

24 mars, 2018

– Målet är att drifta en funktionell stad, lätta på trycket och få fler p-platser i omlopp. Vi har fått önskad effekt, säger Per-Olof Löfberg.

Vad menar han egentligen, trafikplaneringschefen i Växjö? Uttalandet var ett av flera mer eller mindre svårförståeliga i ett stort Smp-repöortage om den kaotiska parkeringssituationen i Växjö. Utanför Strandbjörkshallen är inte en enda parkeringsplats i omlopp under normal arbetstid.

Risken är överhängande, att en allvarlig olycka inträffar innan testet att finna gränsen för, hur långt gratisparkerarna är beredda att gå, är klart. Utanför Strandbjörkshallen är den  akut.

Häromdagen skulle jag ta mig ut från parkeringsplatsen söder om hallen. Som vanligt var sikten helt skymd av raden av tätt parkerade bilar på ömse sidor om utfarten. Det är rena chansningen att ta sig ut i körbanan.

Jag smög mig ut med nosen norrut och lyckligtvis var det fritt åt båda håll. Väl ute körfältet dök en fet BMW upp i höjd med bana 1 i Strandbjörket. Vederbörande hade alltså väjningsplikt men struntade blankt i det.

I höjd med hallens entré närmade vi oss varandra front mot front. Min enda chans var, att styra upp min lilla Skoda på trottoaren. Tack och lov hade det mesta av snödrivorna smält, och ingen fotgängare fanns i närheten.

Hur länge skall kommunens livsfarliga experimenterande med parkeringsproblemen fortgå? Utanför Strandbjörkshallen är åtgärden självklar. Sätt upp förbudsskylten igen! För merparten av gratisparkerarna finns plats på den avgiftsbelagda parkeringen norr om hallen.

 

 


Hoppsan!

11 februari, 2018

– Den tråkiga sanningen är att ingen utomstående förstår vad som menas.
– För utomstående är den där sloganen obegriplig. För mig som är uppvuxen på 80-talet är Växjö snarare tennisstaden.

Den slogan, som avses är förstås ”Växjö, Europas grönaste stad” och han, som dissar densamma, är  mångsysslaren Filip Hammar. Tillsammans med parhästen Fredrik Wikingsson har han gjort filmen Tårtkalaset, som har premiär inom kort. Med anledning härav refererar Vxonews till en intervju med Magazinet, där Hammar bl a gör uttalandena ovan. Kommunslogans har anknytning till filmens tema.

Visst, det har runnit mycket vatten under broarna, sedan Växjö med fog kunde förknippas med epitetet Tennisstaden. Precis som i landet i övrigt intar tennisen i Växjö en betydligt blygsammare position idag. Tennisen är dock fortfarande stark i Kronobergsmetropolen, sett utifrån dagens förutsättningar. Däremot är min känsla, att de fantastiska 80- och 90-talen – trots de påtagliga påminnelserna i Strandbjörkshallens foajé – är tämligen bortglömda.

Därför värmer det i hjärteroten, när man tar del av Filip  Hammars intressanta reflexion. Utan att veta något om Hammars idrottsintresse är uttalandet ytterligare ett bevis på, hur stort det svenska tennisundret och dess koppling till Växjö var. Men ett byte av slogan av denna anledning är förstås inte motiverat i dagsläget…


Skylten måste upp igen

2 februari, 2018

Kaos är ett ord som ofta används en smula slarvigt och utan tillräcklig tyngd. Då det gäller  beskrivning av trafiksituationen utanför Strandbjörkshallen är det högst relevant.

Fram tills man i fjol ändrade parkerings- villkoren på Söder i Växjö, rådde p-förbud på Värendsgatan utanför hallen. I samband med att avgiftsplikt infördes fram till granngatan, Blekingegatan, togs skylten ner – obegripligt tyckte vi i VTS. Det blev alltså fritt fram att gratisparkera utanför hallen hela vägen söderut!

Dagligen konstaterar man, att det från tidig morgon är fullpackat med bilar hela sträckan bort till Skånegatan inklusive framför entrén till hallen. Däremot är det alltid gott om lediga platser på den avgiftsbelagda p-platsen norr om hallen.

Konsekvenserna för alla, som verkar i hallen, är lätt insedda. Om olycksfall eller skada, som påkallar ambulans, inträffar, är tillgängligheten till hallen spärrad. Samma problem inträffar, om tyngre gods skall levereras.

Att köra ut från parkeringen söder om hallen innebär ett stort riskmoment. Sikten ut mot gatan – den aktuella delen av Värendsgatan är så smal att möte är uteslutet –  är totalt avskärmad.

Vidare bävar vi inför våren och sommaren, då vi har tennisskola i Strandbjörket och då de skolor, som är hyresgäster i hallen har idrottsundervisning utomhus. Olycksrisken, när små barn rör sig mellan bilarna och över gatan, är uppenbar.

Från VTS har vi påtalat den beskrivna situationen för berörda kommunala tjänstemän utan att vinna gehör. Vi tycker, att det är självklart att sätta upp skylten igen och hänvisa gratisparkerarna till platsen norr om hallen.

 

 


Dags att dra åt samma håll

29 september, 2017

Mer än 40 år har gått sedan sist, och mycket vatten har runnit under broarna. Den gångna helgen var det dags igen. Det handlar om lokalderby i tennisens seriespel.

Damlaget i VTS besegrade Ready Play i Södra Climate Arena med 3-1. Nivån var div 2. Glädjescener? Knappast från min sida! Varför då?

Jag var med både vid utbrytningen 1956 och återföreningen 1974. Erfarenheterna talar sitt tydliga språk. Växjötennisens storhetsperiod hade med all sannolikhet uteblivit, om inte påsarna slagits ihop i rättan tid.

Som jag ser det, har förutsättningarna inte ändrats, trots att Växjö växer så det knakar. Kronobergsmetropolen är fortfarande för liten för att hysa två tennisklubbar med ambitioner att hävda sig i den nationella eliten. Stockholm och Göteborg klarar det men knappast någon mer.

Att det erbjuds möjlighet till tennisspel på två håll i det expanderande Växjö, är bra. Men att splittra satsningen på de bästa spelarna öppnar tyvärr för halvmesyrer. Därför menar jag, att lämplig form av samarbete mellan klubbarna i syfte att återplacera Växjö på den nationella tenniskartan är nödvändigt.

En rimlig kortsiktig målsättning är, att återta plats i de högsta dam- och herrserierna. Detta är realistiskt, om alla de bättre spelarna i stan samlas under gemensam flagg. Enkelt!

I ett längre perspektiv är naturligtvis ett samarbete på andra plan som t ex gemensamt tränings- och tävlingsupplägg för de bättre juniorerna ett bra sätt stärka Växjötennisen. Inte heller det borde vara särskilt svårt att få till.

Det, som sagts här ovan är mina högst privata funderingar, som således inte är förankrade i VTS-styrelsen.


Rekord i dumhet?

29 juni, 2017

Hur dumt får det vara?

Växjö TS arrenderar utomhusbanorna i Strandbjörket. I avtalet ingår bl a ansvar för skötseln av grönytorna runt omkring. Växjö kommun är markägaren som arrenderar ut.

Efter verkställd häckklippning, ett omfattande arbete, tog Anders Fransson på sig jobbet att forsla bort klippet, en ansenlig löv- och grenhög, till tippen. Den gode Anders körde fram sitt ekipage – bil och släp – intill högen  mellan bana 7 och Värendsgatan, precis som han gjort många gånger tidigare, lastade och gick in i hallen för att anmäla, att uppdraget var utfört.

När Anders efter 3-4 minuter kommer tillbaka till bilen, har en gul lapp med rubriken ”Parkeringsanmärkning”, utfärdad av Växjö kommun vår arrendepartner (!), satts på vindrutan. Anledning: ”Stannat eller parkerat på gång- eller cykelbana. Överträdelse av bestämmelse i trafikförordningen”. Prislapp: 800 kr.

Att försöka lägga dumheten tillrätta visade sig hopplöst. Samtal med tjänstemän på kommunen ledde ingen vart, De hänvisade till att gällande trafikregler skall följas och jämförde med t ex att parkera i gathörn. De meddelade också, att man vid speciella tillfällen kan söka dispens att köra upp på trottoaren! Det är alltså inte tillräckligt, att det klart och tydligt framgår, att ett tillfälligt jobb utförs.

På den gula lappen kan man dessutom läsa, att parkeringsärenden handläggs av polismyndigheten i Malmö! Att gå vidare med eländet känns meningslöst, när utfärdaren, Växjö kommun, inte förmår göra det enda vettiga, riva den gula lappen.

Vad är det för samhälle vi lever i, då ideellt arbete bestraffas på detta idiotiska sätt istället för att uppmuntras? Att betala in de åtta hundringarna känns ovanligt surt.


Vackrast i Sverige?

19 juni, 2017

Ett intressant möte på förmiddagen styrkte mig i en väsentligt uppfattning. Gästen, en inflytelserik Växjöbo. uttryckte sig innan kaffet ens var upphällt ungefär så här:

– Framtiden för den här anläggningen måste säkerställas. Den är den finaste i hela landet.

Det handlar förstås om Strandbjörkshallen med intilliggande utomhusbanor. Just nu, i bästa försommarväder och med sprudlande tennisskoleverksamhet på utebanorna, ligger vår anläggning som en pärla vid Växjösjöns västra strand.

Strandbjörkshallen är i sitt ursprung en snart 80-årig och i vissa avseenden bedagad skönhet. De yngre men smakfullt tillfogade delarna från 1985 och 2002 är fortfarande vitala. Arkitektoniskt är Strandbjörkshallen med sina stilfulla Törebodabågar unik i Växjö.

Inte bara tennisspelare från när och fjärran har starka minnen förknippade med Strandbjörkshallén. Växjöbor i allmänhet minns handbollens storhetstid, konserter med världsnamn som Louis Armstrong eller danskvällar med orkestrar som Garvis’ eller Ingvar Widenbergs.

Ett samlat grepp om anläggningens framtid ligger i pipeline hos Växjö TS och Växjö Tennis AB.

 


Intressant och njutbar podd

4 maj, 2017

Lyssnar ni på Dan Magnussons och Daniel Enestubbes podd på smp.se? Jag gör det, oftast med största nöje och dito behållning.

De båda Smp.medarbetarna har hittat en lättsam ton att presentera sitt variationsrika stoff i. Innehållet är förstås i huvudsak dagsaktuellt. Ett stående komplement är ”Lokala legendarer och legendariska lokaler”. Jag spetsade förstås öronen alldeles extra, då Dan i den näst senaste podden förkunnade, att nästa inslag skulle handla om Strandbjörkshallen.

Lyssnandet idag gjorde mig inte besviken. I Podd#44 med rubriken Kägelresare fångar Smp-sportchefen på ett mycket intressant och informativt sätt den snart 80-åriga hallens innehållsrika historia. Daniel inleder med en lika tänkvärd som njutbar betraktelse utifrån en vilopaus i bevakningen av Växjöloppet, sittande i en av de svarta sofforna i den mäktiga entrékorridorens norrända.

Minnesvärda händelser och personligheter passerar revy alltifrån våra tennisstorheter, konserterna med Louis Armstrong och handbollens storhetstid med bröderna Petersson och Richardson. Vaktmästarlegendarer som Harry Olsson presenteras liksom dagens efterföljare Karolina och ”Askan”.

Lyssna gärna till hela podden, men om du är intresserad bara av hallinslaget så återfinns det i slutet.


Ett beklagligt faktum

29 december, 2016

Vid årsskiftet går en betydelsefull epok i svensk tävlingstennis i graven. Administrationsverktygen TenTour och TenTour Online har inte fått Svenska Tennisförbundets förtroende att fortsätta. Hollandsbaserade Tournament Planner kommer att ersätta. Årets nyss avslutade Skinkdubbel är en av de sista tävlingarna, som använder TenTour-systemet.

Tävlingsprogrammet TenTour lanserades av Ölandsbördige Växjöbon Johan Gunnarsson på tidigt 90-tal. Som tävlingsledare för Ölandsspelen, då en väletablerad sommartävling i Färjestaden, och programmerare till professionen var det naturligt för Johan, att knåpa ihop ett program, som ersatte den dittills tidskrävande manuella proceduren att snickra ihop lottning och lottningsträd.

TenTour blev snabbt marknadsledande och Johans tjänster nyttjades av Svenska Tennisförbundet, bl a vid utvecklandet av det datoriserade rankingsystemet. En svaghet med TenTour, som krävde komplettering, var den lite osmidiga överföringen av data till webben.

För att hitta en bra lösning på detta problem etablerade Johan samarbete med två andra vassa datahjärnor i Växjö, Jonas Nordgren och Mikael Andersson. Till skillnad från Johan hade Jonas och ”Micke” ingen tennisbakgrund, men skaffade sig snabbt de nödvändiga insikterna och mycket därtill. Resultatet blev TenTour Online, ett förträffligt verktyg för att snabbt och enkelt överföra lottningar, speltider och resultat till hela Tennisuniversum.

Eftersom Johan är Växjöbo och Ölandsspelen dessvärre upphörde, var det naturligt att VTS kom att bli referens i utvecklandet av TenTour.  Detsamma blev fallet efterhand med TenTour Online. Växjö Open 1992 var den första VTS-tävling, som hanterades med hjälp av TenTour.

Brytningen med Tentour och TenTour Online är ett led i Svenska Tennisförbundets beslut att samla all ir-relaterad verksamhet i egen regi och med Tournament Planner som extern underleverantör. Support av systemet kommer att ligga hos förbundet.

Som Växjöbo och förespråkare av TenTour-systemet är det bara att beklaga, att vännerna Johan, Jonas och ”Micke” inte längre är med i matchen.


Intressant Smp-lista

17 december, 2016

Smålandspostens 150-åriga tillvaro celebreras i dagens tidning. Bl a bildar en kopia av den allra första fyrsidiga utgåvan omslag till sin moderna efterföljare.

Sportredaktionen har, högtiden till ära, tagit på sig en lika intressant som diskussionsväckande uppgift. Dan Magnusson och hans medarbetare presenterar en lista över de 150 bästa idrottsmännen och -kvinnorna i länet genom alla tider. En viktig förutsättning är, att vederbörande skall ha fått sin idrottsliga fostran i länet. Vidare rangordnas inte längre än till plats 25. Resten publiceras i bokstavsordning.

Förstaplatsen är förstås obestridlig. Tennisvänner läser med största välbehag och stolthet Sven Elofssons hyllningsartikel till givna ettan Mats Wilander. För oss, som varit med på hela resan, är detta citat extra värmande:

”Under mina första år fanns det många bra juniorer i Växjö TS och vi hade klubbkänsla. Vår sammanhållning i klubben var unik och jag hävdar att ideellt arbetande ledare var en stor bidragande orsak till det svenska tennisundret, förklarar Mats som spontant nämner Åke Magnusson, Kurt Magnusson, Karl-Åke Jonsson, Carl-Axel Hageskog och Fredrik Rosengren som ledare och sparringkompisar.”

mwparisI Smp-artikeln rankar Mats DC-vinsten mot USA 1984 och triumfen i US Open 1988 som de allra största händelserna i karriären. För mig är dock den allra första, storskrällen i Paris 1982, med allt, som hände under och efter tävlingen, oförglömlig. Ögonblicket, när den unge VTS-aren tog emot segrarpokalen av Jean Borotra, en av de berömda franska musketörerna, är för evigt fastetsat på närhinnan.

10-bästalistan ser ut så här: 1. Mats Wilander, 2. Carolina Klüft, 3. Thomas Ravelli, 4. Stefan Johansson, 5. Kjell Samuelsson, 6. Jonas Källman, 7. Jonas Björkman, 8. Owe Jonsson, 9. Tommy Svensson, 10. Gustav Larsson.

Jonas Björkman förtjänar enligt min, givetvis lätt färgade, uppfattning en högre placering. Carolina Klüfts andraposition är inte mycket att orda om men därefter finns, med all respekt för ”Lill-Lövis” och Thomas Ravellis VM-bragd, starka skäl att placera Jonas.

Övriga tennisspelare bland de 150 är Rasmus Jonasson, Magnus Martinelle och Kajsa Rinaldo-Persson. Notabelt i sammanhanget är, att även Kajsas pappa Nicklas, känd i fotbollssammanhang som ”Liatorparn”, är med på listan. Här kan man snacka om idrottspåbrå!
– – – – –
Tuomas och Anti Heinonen, då framstående handbollsspelare idag engagerade i Växjötennisen, finns förstås med bland de 150. En annan handbolls- och fotbollskändis på listan, som regelbundet syns i Strandbjörkshallen, är ”Peppe” Jonsson. Sonen Marcus finns också bland de 150.

 


Ut ur medieskuggan

14 oktober, 2016

Svensk tennis lever i medieskugga, i synnerhet på det nationella planet. Även lokalt i Växjö är uppmärksamheten av givna skäl betydligt mer begränsad än på de exempellösa 80- och 90-talen.

Idag slog det emellertid till ordentligt i Smp. Två reportage på temat tennis – förstås signerade Sven Elofsson – återfanns på sportsidorna. Dels uppmärksammade Sven den allra första tennisbanan i Växjö, som jag berört tidigare i denna blogg. Den outtröttlige kämpen Daniel Ekman är värd all uppmärksamhet för sitt kulturprojekt på Kristineberg.

Det kan tilläggas, att Daniel också har ett idrottsintresse, som inte är begränsat till ”tennisbanan” på Kristineberg. Dock bör betonas att den blåvita halsduken på bilden inte skall kopplas till IFK Göteborg. Favoritlaget är engelska Everton.

Vidare innehöll torsdagstidningen en artikel som berörde det integrationsprojekt, som VTS bedriver i samarbete med Smålandsidrotten. Initiativtagare till denna behjärtansvärda satsning är Senadin Alisic.


Under ekarna

1 oktober, 2016

Vi, som tycker det är angeläget att förvalta Växjötennisens stolta traditioner, bör skänka en tacksamhetens tanke till Daniel Ekman, eldsjälen som är drivkraften bakom kulturprojektet på området, där Kristinebergs Bryggeri låg en gång. Bryggeridirektören Arvid Knöppel byggde redan före förra sekelskiftet en tennisbana i den stora parken.

kristb2Bakom den gula direktörsvillan, som numera är ”Det fria ordets hus” har Danel och hans medarbetare med kvadratisk smågatsten

 

Prydliga informationstavlor på baksidan av ”Det fria ordets hus”.

rekonstruerat/linjemarkerat den forna banan. ”Banan” är inte bara tänkt att vara en påminnelse om Knöppel utan också arena för allehanda kulturella evenemang. Ett sådant var lördagens anspråkslösa men engagerande invigning av banan. ”Under ekarna”, syftande på de 200-åriga ekar, som kantar ena långsidan, var rubriken på tillställningen.

Förutom bl a Daniel själv fick jag som företrädare för Växjö TS tillfälle att säga några ord, ungefär så här, om utvecklingen från Knöppel via Ture Fridlund till Mats Wilanders makalösa triumf i Paris 1982,

kristb1För underhållningen stod Swing Magnifique, ett Stockholmsband, som spelade jazz manouche – gypsy swing.

Observera markeringen av dubbelkorridoren t v på bilden och baslinjen längst bak. Ungefär 2/3 av banan har gräsunderlag. Den återstående tredjedelen, där det kommer att vara uteservering sommartid,är grusbelagd.

Ett besök på Kristineberg vid Kungsgatans högsta punkt är ett måste för alla tennisintresserade Växjöbor, som ännu inte varit där.


Vision Kulturkullen

2 september, 2016

Mitt uppe i slutfasen av jobbet med grupper och tider för all höstens juniorverksamhet fick jag ett spännande telefonsamtal. Han som ringde upp var min gamle elev Daniel Ekman.

Daniel är hängiven projektledare för Vision Kulturkullen, som är tänkt att bli en kulturens pendang till Arenastaden i Växjö. Tennis kommer på ett fyndigt sätt att utgöra en lika intressant som naturlig koppling mellan idrott och kultur.

Så här långt säger jag bara Kristineberg och Knöppel. Det finns anledning att återkomma!


Byggnad som sticker ut

10 augusti, 2016

ShallenSmålandspostens chefredaktör Magnus Karlsson informerar på moderatorplats – debatt- och insändaravdelningen – att tidningen har på gång en artikelserie om byggnader i Växjö, som sticker ut. Han välkomnar också läsartips. Här kommer ett.

Visst sticker vår kära Strandbjörkshallen ut. Den synnerligen karakteristiska silhuetten vid Växjösjöns västra strand är ett landmärke, som gör intryck bl a på alla joggare och flanörer, som har varvet runt sjön som sitt favoritstråk.

Ture Fridlunds skapelse har ju anor från 1938 och byggdes i för den tiden karakteristisk stil. Det mäktigt välvda taket bärs upp av s k Törebodabågar. Takhöjden i A-hallen mäter dryga 14 m.

Arkitekten Gunnar Ronéus har vid de två tillbyggnadstillfällena 1985 och 2002 på ett smakfullt sätt bibehållit stilen. Törebodabågarna, som än idag tillverkas med samma teknik som på 30-talet, var ett självklart val vid båda tillfällena.


Kajsa förgyller Glimstedt Open

31 juli, 2016

kajsa2Det var ett tag sedan sist. Kajsa Rinaldo-Persson har i halvannat års tid mestadels tävlat internationellt. Men med start på onsdag är det glädjande nog aktuellt igen i Strandbjörket.

Glimstedt Open har som vanligt samlat ett av sommartourens starkaste startfält. Herrklassen har Daniel Windahl – Davis Cup-spelare i våras – som toppnamn, men frågan är om inte kvalitén på damklassen är strået vassare.

Fjolårsvinnaren Jacqueline Cabaj Awad, ofta sedd gäst i Växjö, är toppseedad. SALK-tjejen har spelat starkt på sistone med bl a vinst i både singel och dubbel i en 10 000-dollarstävling i Egypten.

Kajsa är andraseedad och stöter, om allt går enligt ritningarna, på Emma Ek Fair Play i semifinalen. På andra sidan är Anette Munosova Näsbypark, som alltid spelar bra i Växjö, semiseedad.

Alla de fyra mest meriterade tjejerna har WTA-ranking. Jacqueline ligger högst på en plats runt 500 och är därmed Sverigefyra.

Glimstedt Open inleder med kval i morgon och avslutas med semifinaler och finaler på torsdag. Välkomna till Strandbjörket!

Se även Smp.